Usługi i doradztwo Ppoż.

Jako jednostka ochrony przeciwpożarowej, proponujemy Państwu nadzór prewencyjny nad bezpieczeństwem pożarowym oraz prawidłowymi warunkami ewakuacji w zakładach pracy, którego celem jest stałe dbanie o to, by spełnione zostały wszystkie warunki bezpieczeństwa.

W ramach świadczonych usług, które dostosowujemy do stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów oraz stosowanych procesów technologicznych, zapewniamy między innymi: