„Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”

Z potrzeby społeczności Tarnowa Podgórnego, 17 maja 1931 roku, została powołana do życia nasza jednostka ochotniczej straży pożarnej aby pełnić służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Nasza jednostka jest formacją umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym w zakresie ratownictwa specjalistycznego, prowadzonymi wespół z innymi służbami i Państwową Strażą Pożarną.

Strażacy OSP Tarnowo Podgórne