Szkolenia PPOŻ. i BHP

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę składająca się ze inspektorów ochrony przeciwpożarowej, strażaków, ratowników medycznych oraz specjalistów ds. bhp i ochrony środowiska. Mając dostęp do takiej kadry od wielu lat organizujemy szkolenia:

  • z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • dla osób wyznaczonych do zwalczania pożaru i ewakuacji,
  • wstępne i okresowe z dziedziny BHP
  • z pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Posiadamy bazę urządzeń, która od wielu lat umożliwia nam przeprowadzanie nowatorskich praktycznych szkoleń i ćwiczeń dla nieetatowych ekip ratowniczych, osób wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożaru oraz do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nasze symulatory pożaru grup A, B, C, F pozwalają na praktyczną naukę użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, a symulacje zadymienia pomieszczeń pozwalają uczestnikom szkolenia nabyć umiejętność ewakuacji z pomieszczeń, ewakuowania osób poszkodowanych czy też klientów w firmach usługowych.

GALERIA