OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W TARNOWIE PODGÓRNYM

Podstawowym celem naszej działalności jest prowadzenie działań ratowniczych oraz ochrona życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Jako jednostka ochrony przeciwpożarowej oferujemy pełen pakiet usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska, w tym wykonujemy analizy, opracowujemy instrukcje, prowadzimy sprzedaż urządzeń i sprzętu ppoż. oraz bhp, szkolimy w zakresie przepisów i wiedzy ppoż. i bhp oraz prowadzimy praktyczne szkolenia w zakresie ewakuacji i działań gaśniczych.

ZAUFALI NAM: