Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów na czas remontów, napraw, rozbudowy systemów i urządzeń ppoż.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych obok wielu rozwiązań wymaga się aby była zapewniona między innymi woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. Jej ilość za każdym razem jest określana na podstawie obowiązujących przepisów. W sytuacjach gdy źródła wody do celów przeciwpożarowych podlegają okresowym przeglądom występuje konieczność zapewnienia uzupełniających źródeł wody lub innych środków pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zapewniamy możliwość zabezpieczenia przeciwpożarowego na wypadek powstania zagrożeń pożarowych. Posiadamy odpowiedni sprzęt pożarniczy oraz zasoby ludzkie pozwalające na całodobowe zabezpieczenie obiektu. Każda usługa jest wyceniania indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu.