Usługi i doradztwo BHP

 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • Opracowywanie okresowych analiz stanu BHP
 • Opracowywanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych BHP
 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego
 • Doradztwo z zakresu aktualnych przepisów BHP
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu dokumentacji powypadkowej
 • Prowadzenie rejestrów oraz kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy
 • Opracowywanie oraz informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Udział w ustalaniu zadań dla osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.
 • Analiza warunków pracy i zasad BHP – dowiedz się więcej