Kontrola i naprawa gaśnic

Prowadzimy przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic, zgodnie z zasadami i w sposób określony w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), oraz w Polskich Normach, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów przekazanych przez klienta gaśnic.

  • Posiadamy warsztat wyposażony w urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania powierzonej usługi.
  • Dysponujemy niezbędnymi narzędziami i urządzeniami potrzebnymi do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania czynności związanych z przeglądami i naprawami podręcznego sprzętu gaśniczego.
  • Opróżniamy gaśnice oraz butle ze środkami gaśniczymi, do badań UDT oraz napełniamy po badaniu UDT.
  • Zapewniamy stały zapas gaśnic po regeneracji tak aby obsługiwane przez nas obiekty miały zapewnioną szybką i sprawną wymianę.
  • Przeprowadzamy naprawy i napełnienie gaśnic, części zamienne.
  • Zapewniamy części zamienne do gaśnic.

GALERIA