Hydranty zewnętrzne i wewnętrzne

Usługa badania wydajności hydrantów i kontroli stanu hydrantów oraz węży pożarniczych

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy są obowiązani zapewnić na hydrantach minimalną wydajność poboru wody do celów gaśniczych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów minimalna wydajność wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:

  • dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s;
  • dla hydrantu 33 – 1,5 dm3/s;
  • dla hydrantu 52 – 2,5 dm3/s;
  • dla zaworu 52 – 2,5 dm3/s.

Należy pamiętać, że:

  • Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa.
  • Ciśnienie na zaworze 52, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, dla określonej wydajności, nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa.
  • Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

Wychodząc naprzeciw właścicielom, zarządcom lub użytkownikom świadczymy usługę corocznego badania wydajności hydrantów oraz badanie węży pożarniczych. Posiadamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę oraz urządzenia pomiarowe niezbędne do wykonania badań.

GALERIA