Świadczymy usługi w obszarze gospodarki odpadami

Każdy podmiot prowadzący działalność wytwarza odpady. Jako wytwórca odpadów jest zobowiązany do selektywnego ich zbierania w odpowiedni przygotowanym do tego miejscu. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórca odpadów jest zobowiązany czasowo przechowywać (magazynować) wytworzone odpady w miejscach do tego wyznaczonych i przygotowanych.

Wychodząc naprzeciw takim podmiotom oferujemy usługę obejmującą:

  • identyfikację obowiązków podmiotu w obszarze wytwarzanych odpadów
  • identyfikację kodów odpadów wytwarzanych przez podmiot
  • doradztwo przy organizacji segregacji wytwarzanych odpadów
  • określenie wymagań prawnych dla miejsc czasowego magazynowania odpadów
  • wskazanie rodzajów odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
  • wskazanie odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą
  • abonamentowe lub jednorazowe prowadzenie kart przekazania odpadów w systemie BDO
  • abonamentowe lub jednorazowe tworzenie i prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO
  • przygotowanie sprawozdań rocznych w systemie BDO