Rozwój
2016 – 2020

W 2016 roku skład osobowy OSP Tarnowo Podgórne to czterdziestu dziewięciu członków, z których 23 uprawnionych było do działań ratowniczo-gaśniczych.

Prezesem OSP w Tarnowie Podgórnym nadal był Stanisław Przybylski, wiceprezesem Iwona Karasiewicz, wiceprezesem i naczelnikiem – Tomasz Kubacki, sekretarzem – Dariusz Dolata, skarbnikiem – Artur Majchrzak, gospodarzem – Jakub Przybylski, kronikarzem Dariusz Grześkowiak i członkiem Maciej Hnat.

W kwietniu 2018 roku wprowadziliśmy w życie dostosowany do aktualnych przepisów oraz potrzeb Statut naszej jednostki.

Zdobywaliśmy uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, prowadziliśmy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także opracowywaliśmy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, analizy pożarowe oraz wybuchowe.

Nasze działania nadal skupiały się na propagowaniu bezpiecznych zachowań pośród naszej społeczności, poprzez liczne spotkania w szkołach, przedszkolach oraz w wielu zakładach pracy na terenie gminy.