Przenosimy się do nowej siedziby
2007

Po różnych koncepcjach przeniesienia siedziby z historycznych budynków przy ul. Szkolnej 4, potem ul. Poznańskiej 96 w miejsce bardziej odpowiadające naszym potrzebom, doczekaliśmy się nowej strażnicy przy ulicy Słonecznej 2.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego Komendanta Gminnego Stanisława Przybylskiego wraz z przychylnymi władzami gminy, którzy wspólnie przez wiele lat dążyli do wybudowania budynku, spełniającego godne warunki bytowe druhów, w dniu 26 września 2007 roku odbyło się oficjalne przekazanie przez władze gminy do użytku nowego budynku dla naszej jednostki, spełniającego najbardziej wymagające standardy nowoczesnej jednostki.

GALERIA