Przekazanie samochodu
2008 – 2015

Podczas obchodów dnia strażaka 4 maja 2010 roku otrzymaliśmy nowy, ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy „Man” TGM, co znacznie poprawiło naszą skuteczność działań ratowniczych. Dar ten został nam przekazany przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Pana Tadeusza Czajkę oraz Starostę Powiatu Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego w ramach projektu „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym przez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nowy wóz ratowniczo gaśniczy posiadał zbiornik wody o pojemności 5000 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 litrów, który w znaczny sposób poprawił naszą skuteczność oraz przyczynił się do:

  • podniesienia poziomu gotowości bojowej jednostki OSP Tarnowo Podgórne,
  • poprawy bezpieczeństwa osób biorących udział w akcjach bojowych,
  • poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy,
  • zwiększenia przydatności OSP Tarnowo Podgórne przy wspomaganiu jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas dużych akcji ratowniczych. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, iż nasze OSP jest włączone do struktury Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG)

GALERIA