Nasza codzienność w okresie komunizmu
1949 – 1989

Przez wiele lat nasza jednostka korzystała z remizy przy ul. Szkolnej 4. Ówcześni strażacy borykali się z brakami w sprzęcie. Remizę po opadach zalewała woda. Posiadaliśmy samochód „Star 20” użytkowany od 1954 roku, głównie przy pożarach.

Począwszy od lat 60-tych sukcesywnie podejmowaliśmy działania aby wymienić sprzęt będący na stanie OSP Tarnowo Podgórne. W tamtym okresie udało się pozyskać wozy typu „Jelcz”, „Star 200” i „Magirus” .

W połowie 1979 roku na terenie gminy działało 11 jednostek OSP, w tym 6 terenowych: w Tarnowie Podgórnym, Górze, Kokoszczynie, Ceradzu Kościelnym, Lusowie i Batorowie, oraz 5 przyzakładowych: w Jankowicach, Lusówku, Sadach, Swadzimiu i Przedsiębiorstwie Generalnych Dostaw i Kompletowania Urządzeń Ferm Hodowlanych. Jednostki OSP skupiały w sumie 150 osób, dysponowały 2 samochodami bojowymi i 14 motopompami. Najlepiej wyposażona była nasza jednostka w Tarnowie Podgórnym.

Przez wiele lat komendantem Tarnowskich druchów był Bolesław Krzyżan, a od 1981 roku funkcję tę objął Stanisław Przybylski.

GALERIA