Jesteśmy w KSRG
1995

Od 1995 roku funkcjonuje w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Prezesa OSP Pana Stanisława Przybylskiego i wprowadzonych przez niego nowatorskich działań w nieustanny rozwój jednostki, ciągłemu mobilizowaniu członków do podnoszenia swoich kwalifikacji, doposażeniu przez gminę w nowoczesny sprzęt ratowniczy, OSP Tarnowo Podgórne, jako jedna z pierwszych jednostek, już od 1995 roku, i jako jedyna na terenie gminy, działała w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Był to kolejny krok w realizacji przyjętych przez nasze OSP założeń dotyczących zwiększania skuteczności naszego działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej mieszkańców.