W 1935 roku odbyło się zebranie założycieli

Z zebrania założycieli, które odbyło się w 1933 pozostało zdjęcie Druchów OSP w Tarnowie Podgórnym.

W 1935 roku prezesem OSP był Karol Koszela, naczelnikiem Stanisław Duda, drugim wiceprezesem Jan Duda, sekretarzem Józef Śmigielski, skarbnikiem Czesław Szewczak. Straż w tymże roku miała 15 członków. Delegatem gminy w straży był Antonii Leitgeber. W ostatnim zarządzie zasiadali: Sylwester Wysocki (prezes), Stanisław Dorczyk (naczelnik), Stanisław Duda (drugi wiceprezes), Józef Śmigielski (sekretarz), Czesław Szewczak (skarbnik) i Jan Duda (gospodarz) .

Rok 1933 zdjęcie Druchów OSP w Tarnowie Podgórnym
Rok 1933 zdjęcie Druchów OSP w Tarnowie Podgórnym

Stoją od lewej m.in. Jan Nowacki, Jan Olejniczak, M. Nowacki, J. Wyrwał, Leon Przybylski, Andrzej Duda, Wł. Przybył, Stanisław Duda. Siedzą od lewej: Jan Duda, Józef Śmigielski, Ratajczak, Komendant Karol Koszela, Czesław Szewczyk, Jan Matuszewski, Antonii Matuszak