Powstanie OSP Tarnowo Podgórne
1931

Nasza formacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym powstała 17 maja 1931 roku. Została utworzona na zebraniu konstytucyjnym przez grupę mieszkańców chcących chronić mienie przed skutkami pożaru. Z zebrania konstytucyjnego pozostał protokół, napisany odręcznie przez Mariana Grota.

Zebranie konstytucyjne

Zebranie Konstytucyjne!

Działo się w Tarnowie Podgórnym, dnia 17 maja 1931 roku o godzinie 13 tej na sali czerwonego Krzyża.
Na dzień ten zwołano miejscowych obywateli celem zorganizowania ochotniczej straży pożarnej.
Powyższe zebranie zagaja miejscowy sołtys p. Karol Koszela, witając przedstawicieli związku ochotniczych straży pożarnych s.p. Nowackiego oraz Zelunkiego.
Porządek obrad był następujący:
1.Zagajenie, 2. referat prezesa związku p. Nowackiego, 3. dyskusja, 4. zapisywanie się na członków i 5. Zamknięcie.
Pan Nowacki w swem referacie daje pogląd na ważność akcji pożarniczej oraz przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dalej uważanie na przestrzeganie przez obywatelstwo tychże przepisów.
Dalej kładzie się duży nacisk na ważność akcji przeciwgazowej, stacji sygnalizacyjnej, przeciwyperytowe, ochronne oraz niesienie pomocy zagrożonym, prelegent w swoim przemówieniu dał dla każdego z obecnych jasny pogląd na ważność służby strażaka, lecz ubolewał że tylko taką nikłą ilość zebranych mógł tutaj zastać.
Pkt. 3 Zabiera głos ogniomistrz p. Zelunke, podając pewne wskazówki pod względem organizacji i ubezpieczenia, które to znajdujemy regulaminach i instrukcjach straży pożarnych.
Pkt. 4 Przed zapisywaniem się na członków zapytuje się pan Koszela zebranych czy sobie życzą zawiązania ochotniczej straży pożarnej, na co wszyscy i jednogłośnie się zgadzają.
Przewodniczącym ochotniczej straży pożarnej wybrano p. Karola Koszelę, sekretarzem p. Ignacego Kozłowskiego, skarbnikiem p. Józefa Ratajczaka, gospodarzem p. Jana Dudę, naczelnikiem Mariana Grota, rewizorzy Kap. Czesław Michalski i Mikołaj Poznański.
Na czynnych członków zapisało się razem 33 z pośród zebranych.
Na zakończenie dziękuje p. Koszela j.j. Nowackiemu i Zelunkiemu za łaskawe przybycie i poradę, oraz zebranym za spokojne wysłuchanie obrad niniejszego zebrania.
Powyższy protokół wykonał
Marian Grot Koszela
prezes