Zmiany

W 2021 roku prezesem OSP w Tarnowie Podgórnym został Artur Majchrzak, a wiceprezesem i naczelnikiem – Tomasz Kubacki, sekretarzem – Dariusz Dolata, a skarbnikiem – Artur Majchrzak.

Zdobyte doświadczenia pod kierownictwem Stanisława Przybylskiego wykorzystujemy do ustawicznego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji aby świadczyć swoje usługi na najwyższym poziomie.