Jesteśmy w KSRG

OSP w Tarnowie Podgórnym jako jedna z pierwszych jednostek w 1995 roku została powołana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który stanowi integralną część organizacji beOSP w Tarnowie Podgórnym jako jedna z pierwszych jednostek w 1995 roku została powołana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. zpieczeństwa wewnętrznego państwa.