I miejsce w zawodach rejonowych

Po II wojnie światowej OSP Tarnowo Podgórne reaktywowało swoją działalność. Według zapisów w „Spisie stowarzyszeń z terenu Gminy Tarnowo Podgórne z roku 1948 roku” funkcję prezesa OSP w Tarnowie Podgórnym powierzono Sylwestrowi Wysockiemu, natomiast komendanta Marianowi Justowi, a sekretarza Stanisławowi Wyrwałowi. Skarbnikiem został Józef Śmigielki, natomiast gospodarzem Michał Pomian .

Od samego początku nasza formacja propagowała zasady dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców oraz podejmowała działania służące krzewieniu sportu i kultury fizycznej wśród swoich członków, a także podnosiła ich wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Efektem tych przedsięwzięć było I miejsce zawodach rejonowych, które odbyły się w 1948 roku.