2008-2020 Rozwój

W 2018 roku skład osobowy OSP Tarnowo Podgórne to pięćdziesięciu dziewięciu członków, z których 23 uprawnionych jest do działań ratowniczo-gaśniczych. W tamtym okresie prezesem OSP w Tarnowie Podgórnym jest Stanisław Przybylski, a wiceprezesem i naczelnikiem – Tomasz Kubacki, sekretarzem – Katarzyna Majchrzak, a skarbnikiem – Jakub Przybylski.
Zdobywamy uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, analizy pożarowe oraz wybuchowe. Promujemy także bezpieczne zachowania na licznych spotkaniach w szkołach, przedszkolach oraz w wielu zakładach pracy na terenie gminy.