1949-1989 Nasza codzienność w okresie komunizmu

Przez wiele lat jednostka korzystała z remizy przy ul. Szkolnej 4. Strażacy borykali się z brakami w sprzęcie. Remizę po opadach zalewała woda. Jednostka posiadała samochód „Star 20”, użytkowany od 1954 roku głównie przy pożarach.

Począwszy od lat 60-tych sukcesywnie wymieniano sprzęt OSP Tarnowo Podgórne, aż do wyposażenia w wozy typu „Jelcz”, „Star 200” i „Magirus” .

W połowie 1979 roku na terenie gminy działało 11 jednostek OSP, w tym 6 terenowych: w Tarnowie Podgórnym, Górze, Kokoszczynie, Ceradzu Kościelnym, Lusowie i Batorowie, oraz 5 przyzakładowych: w Jankowicach, Lusówku, Sadach, Swadzimiu i Przedsiębiorstwie Generalnych Dostaw i Kompletowania Urządzeń Ferm Hodowlanych. Jednostki OSP skupiały 150 osób. W sumie dysponowały 2 samochodami bojowymi i 14 motopompami. Najlepiej wyposażona była jednostka w Tarnowie Podgórnym.

Przez wiele lat komendantem Tarnowskich druchów był Bolesław Krzyżan, a w 1981 roku funkcję tę objął Stanisław Przybylski.